Bản tin


(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy tháng 6.2024

Ngày đăng: 04/06/2024 - Số lượt đọc: 2243

 Tải danh sách dự kiến 

Danh sách Ngành BHLĐ, CTXH

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Ngành: Luật, XHH, TN Cô Thúy phòng Đào tạo ĐT 0977044212
Ngành: Bảo hộ LĐ, CTXH Cô Ngân phòng Đào tạo ĐT 0942067575
Ngành: QTNL, QTKD, QHLĐ, Thầy Tài phòng Đào tạo ĐT 0983394589
Ngành: Kế toán Thầy Xuân phòng Đào tạo ĐT: 0948633355
Hạn cuối ngày 09/06/2024
By: huynq
Các tin đã đưa: