Bản tin


(Thông báo): Lịch thi lần 1, kỳ II (2023.2024) học phần Giáo dục thể chất 2, các lớp sinh viên năm 1

Ngày đăng: 10/05/2024 - Số lượt đọc: 589

 Tải lịch thi

By: huynq
Các tin đã đưa: