Bản tin

(Thông báo): Danh sách dự kiến phân chuyên sâu các lớp TN17

 Tải danh sách

Ghi chú: 

 Ý kiến phản hồi trước 17h ngày 23/6/2024 (Cô Thúy. Phòng Đào tạo)


(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy tháng 6.2024

Tải danh sách dự kiến 

Danh sách Ngành BHLĐ, CTXH

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Ngành: Luật, XHH, TN Cô Thúy phòng Đào tạo ĐT 0977044212
Ngành: Bảo hộ LĐ, CTXH Cô Ngân phòng Đào tạo ĐT 0942067575
Ngành: QTNL, QTKD, QHLĐ, Thầy Tài phòng Đào tạo ĐT 0983394589
Ngành: Kế toán Thầy Xuân phòng Đào tạo ĐT: 0948633355
Hạn cuối ngày 09/06/2024

(Thông báo): Danh sách hoàn thành GDTC tháng 5-2024 (dự kiến)

 Tải danh sách

Mọi thắc mắc xin liên hệ
Ngành: Luật, XHH, TN Cô Thúy phòng Đào tạo ĐT 0977044212
Ngành: Bảo hộ LĐ, CTXH Cô Ngân phòng Đào tạo ĐT 0942067575
Ngành: QTNL, QTKD, QHLĐ, Kế toán Thầy Tài phòng Đào tạo ĐT 0983394589
Hạn cuối ngày 23/05/2024