Bản tin

(Thông báo): Danh sách dự kiến phân chuyên sâu các lớp TN17

 Tải danh sách

Ghi chú: 

 Ý kiến phản hồi trước 17h ngày 23/6/2024 (Cô Thúy. Phòng Đào tạo)


(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy tháng 6.2024

Tải danh sách dự kiến 

Danh sách Ngành BHLĐ, CTXH

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Ngành: Luật, XHH, TN Cô Thúy phòng Đào tạo ĐT 0977044212
Ngành: Bảo hộ LĐ, CTXH Cô Ngân phòng Đào tạo ĐT 0942067575
Ngành: QTNL, QTKD, QHLĐ, Thầy Tài phòng Đào tạo ĐT 0983394589
Ngành: Kế toán Thầy Xuân phòng Đào tạo ĐT: 0948633355
Hạn cuối ngày 09/06/2024

(Thông báo): Lịch giảng dạy - học tập các lớp đại học chính quy, học kỳ I (2024.2025)

 Thông báo

Tải lịch học

Chú ý:

+ Thời gian thực hiện từ 05/8/2024

+ Sinh viên bảo lưu kết quả học tập khi có quyết định trở lại trường, căn cứ lịch học làm đơn đăng ký các học phần phù hợp trước ngày 23/8/2024.

+ Sinh viên hủy học phần làm đơn gửi tại Thùng thư trước P9.T3 nhà A trước 17h00 ngày 23/8/2024 .