Bản tin

[thông báo] đăng ký học lại, cải thiện điểm đợt 2 - học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo

Lịch học dự kiến

*Ghi chú: thời gian đăng ký online từ 9h00 ngày 15/3/2024 đến 17h00 ngày 21/3/2024(Thông báo):Danh sách dự kiến hoàn thành chương trình GDQP&AN khóa tuyển sinh 2020 - 2024

 Danh sách 

Ghi chú: Mọi thắc liên hệ: Cô Phạm Thị Ngân Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0942067575

Hạn cuối ngày 19/01/2024